Jest to moja pierwsza konstrukcja transceivera. Odbiornik jest oparty na schemacie homodyny ze Świata Radio 05/2004,  natomiast pomysł na nadajnik znalazłem w którymś z późniejszych numerów tego pisma.
Sercem urządzenia jest oscylator przestrajany z rezonatorem ceramicznym 3.58 MHz pokrywający cały zakres wycinka telegraficznego w paśmie 80m (rys. 1). Można oczywiście dać inny rezonator, tak żeby móc odbierać pasmo foniczne, albo zamiast rezonatora użyć obwodu LC.
Schemat głównej części odbiorczej został zamieszczony na rys. 2 i składa się z dwuobwodowego filtra pasmowego na 3.5 MHz, wzmacniacza w.cz oraz diodowego mieszacza z transformatorem szerokopasmowym. Transformator ten został nawinięty tryfilarnie na rdzeniu z materiału F-82 (Rys. 3), może to być oczywiście inny rdzeń  o odpowiednio dużej liczbie AL, np. popularny amidon z materiału 43.
Po mieszaczu jest filtr m.cz  na LM301 o szerokości pasma 500 Hz, a po nim stopień końcowy na popularnym wzmacniaczu LM 386 (rys. 4). Czułość  i wzmocnienie 
odbiornika są duże, słyszę na nim wszystkie stacje które odbieram na dobrym odbiorniku Icoma 745, nawet te zza oceanu. Słucham zwykle na słuchawkach, ale homodyna gra dobrze również na głośniku.
Schemat nadajnika zamieszczony jest na rys. 5 i składa się z czterech tranzystorów, z których BD139 pracuje jako stopień końcowy. Moc do anteny ok 1.5 wata.


Rys. 1


Rys. 2


Rys. 3


Rys. 4


Rys. 5